Chương trình hưởng ứng lễ hội hoa Đà Lạt – Làng hoa Thái Phiên

Cùng với làng hoa Vạn Thành thì làng hoa Thái Phiên cũng là một địa điểm trồng hoa nổi tiếng góp phần không nhỏ vào công tác quảng bá hoa Đà Lạt tại lễ hội hoa.

 

thai phien lang hoa truyen thong cua da lat 13 Chương trình hưởng ứng lễ hội hoa Đà Lạt   Làng hoa Thái Phiên

Làng hoa Thái Phiên

I/ Muc đích – Yêu cầu:

Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển gắn với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 là dịp để quãng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, giới thiệu Hoa và nghề trồng Hoa, khẳng định những thế mạnh ngành sản xuất hoa, tôn vinh những giá trị về hoa và người trồng hoa Đà Lạt, là cơ hội để người trồng hoa gặp gỡ, giao lưu với những người yêu hoa, kinh doanh hoa và nghiên cứu về hoa trong nước và thế giới.

Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển gắn với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 là sự kiện chính trị, văn hóa của nhân dân thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng. Tổ chức các hoạt động trên cơ sở vận động và phát huy các nguồn lực theo tinh thần xã hội hóa, nhằm kêu gọi và thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ cảnh quang môi trường và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống thanh lịch, hiền hòa, mến khách của con người Đà Lạt.

Các hoạt động kỷ niệm tổ chức trang trọng, thiết thực và tiết kiệm gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng thành phố văn minh, thân thiện.

II/ Nội dung hoạt động:

1/Hoạt động tuyên truyền:

Do tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch, trực tiếp điều hành, kiểm tra và đôn đốc triển khai thực hiện, gồm các hoạt động:

- Tuyên truyền quá trình 120 năm hình thành và phát triển của Đà Lạt qua các thời kỳ lịch sử các bước phát triển. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục lòng tự hào, tinh thần đoàn kết của các cộng đồng các dân tộc, đặc trưng văn hóa, phong cách người Đà Lạt;

- Tuyên truyền thành tựu kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2008 – 2013; các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố, của phường 12 năm 2012-2013 để cán bộ, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố tổ chức thực hiện;

- Tuyên truyền các nội dung về xây dựng Đà Lạt “Thành phố văn minh, thân thiện thành phố festival hoa Việt Nam” theo tinh thần Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố và kế hoạch của UBND Thành phố.

- Tuyên truyền các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng phường 12, các nhóm công trình trọng tâm, đề án phát triển Làng hoa Thái Phiên, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm của mọi người dân về thực hiện văn minh đô thị, nếp sổng văn hóa, văn minh, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành luật giao thông đường bộ, giữ gìn vệ sinh, tôn tạo cảnh quan môi trường sống; giáo dục tuyên truyền về ý thức trách nhiệm cửa nhân dân trong việc xây dựng đường phố và khu dân cư xanh sạch đẹp , khu dân cư không rác, vệ sinh mương suối, sản xuất gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường, nhận trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, bỏ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định.

Hình thức tuyên truyên:

- Tuyên truyền cổ động trực quan, khẩu hiệu, pano, áp phích.

- Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, hội nghị nhân dân ở địa bàn khu dân cư.

Thời gian thực hiện: tháng 9/2012 đến tháng 12/2013, cao điểm là hai tuần trước tuần lễ kỷ niệm.

* Tổ chức thực hiện: Văn hóa thông tin, Tư pháp, UBMTTQ và các đoàn thể, các tổ dân phố.

2. Hoạt động chỉnh trang đô thị:

Thực hiện văn minh trong xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị, tăng cường công tác quản lý nhà nước vê xây dựng cơ bản.

Phối hợp đẩy mạnh việc triển khai thi công các công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ:

- Công trình xây dựng đường giao thông nông thôn tổ dân phố Thái Phát.

- Công trình xây dựng chợ Thái Phiên.

- Xây dựng các nhánh đường thuộc dự án cạnh tranh nông nghiệp.

- Triển khai thực hiện các hạng mục công trình đề án phát triển làng hoa.

- Xây dựng không gian hoa tại Đình Thái Phiên.

- Triển khai nạo vét suối Thái Phiên, vệ sinh mương suối, vệ sinh khu vực sản xuất.

- Triển khai công trình điện chiếu sáng công cộng ở địa bàn khu dân cư với phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát cũng như trách nhiệm quản lý địa bàn của cán bộ chuyên môn, cán bộ tổ dân phố.

Thường xuyên ra quân làm trật tự đô thị, ngăn chặn kịp thời các trường họp cơi nới lều bạt lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, lắp đặt biển quảng cáo sai quy định…

Tiếp tục tổ chức Hội thi Xanh – Sạch – Đẹp; đẩy mạnh phong trào ngày chủ nhật xanh thực hiện giử gìn vệ sinh khu dân cư, vệ sinh mương suối, vệ sinh khu vực sản xuất.

Chấn chỉnh trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện chỉ thị 01 của Thành ủy Đà Lạt.

3. Hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế:

Tập trung thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách, phát triển kinh tế, đẩy mạnh thực hiện chương trình nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường áp dụng công nghệ cao vào sản xuất rau, hoa theo hướng sạch, chất lượng cao, chú trọng tăng diện tích các loại hoa chất lượng cao, các giống hoa mới có giá trị, tổ chức các chương trình hội thảo, tập huấn cho nông dân áp dụng các biện pháp xử lý đất, phòng ngừa dịch bệnh trên cây hoa, tạo điều kiện khuyến khích phát triển các cơ sở sản xất giống hoa cúc đảm bảo chất lượng, sạch bệnh trên địa bàn cung cấp cho nông dân; tổ chức tham quan học tập mô hình sản xuất hoa công nghệ cao. Khuyến khích nông dân duy trì và phát triển diện tích trồng cây dược liệu Actisô.

Từng bước xây dựng thương hiệu Hoa của Làng Hoa Thái Phiên.

Vận động hộ sản xuất xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng, hình thành các điểm phục vụ tham quan Làng hoa.

Hoàn thành việc nâng cấp xây dựng chợ Thái Phiên, bố trí quầy sạp ổn định nề nếp đi vào hoạt động, tạo điều kiện phát triển kinh doanh, dịch vụ đáp ứng nhu cầu mua sắm, sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tham gia các chương trình trong tuần lễ kỷ niệm do Thành phố tổ chức: “Điểm tham quan Làng hoa”; “Phiên chợ hoa”, quãng bá các sản phẩm Làng hoa và các hoạt động chào mừng theo chỉ đạo của Thành phô.

4. Các hoạt động văn hóa – xã hội:

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng, tổ chức phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tai địa phương, tham gia các chương trình TDTT do Thành phố tổ chức, thực hiện các hoạt động tuyên truyền chào mừng 120 Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5.

Tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị cơ bản hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm 2013; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư văn hóa; triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện văn minh đô thị.

5. Công tác bảo đảm an ninh trật tự : Lực lượng CA, Quân sự xây dựng kế hoạch tuần tra trực gác đảm bảo ANTT, kế hoạch đảm bảo ATGT trong tuần diễn ra lễ hội, tham quan làng hoa

6. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 120 Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5.

Phát động thi đua yêu nước trong nhân dân và cán bộ công chức từ phường đến 9 tổ dân phố, các cơ quan đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào bảo vệ an ninh tô quốc, phong trào tham gia xây dựng phường văn minh đô thị; phong trào Xanh – Sạch -Đẹp; phong trào thi đua trong các cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang.

Qua phong trào thi đua trong các địa bàn khu dân cư, cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, giới thiệu biểu dương khen thưởng 120 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

7. Các công trình chào mừng:

Đăng ký công trình chào mừng; các công trình đăng ký có danh sách đăng ký cụ thể, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành.

a) Công trình cấp phường:

- Công trình Xây dựng không gian hoa tại Đình Thái Phiên.

- Công trình nạo vét suối Thái Phiên.

- Công trình đường nội bộ Nghĩa trang Thái Phiên, đường giao thông nông thôn tổ Thái Phát.

- Triển khai công trình điện chiếu sáng công cộng ở địa bàn khu dân cư với phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

Thời gian thực hiện quí IV/2012, hoàn thành quí IV/2013.

b) Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký ít nhật 1 công trình chào mừng.

c) Công trình dân sinh, Xanh – Sạch -Đẹp ở các tổ dân phố:

Mỗi tổ dân phố đăng ký từ 1 đến 2 công trình chào mừng.

* Trên cơ sở các công trình đăng ký, tổ chức kiểm tra đánh giá biểu dương khen thưởng, chọn công trình tiêu biểu (trong đầu quí IV/2013).

III. Tuần lễ kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Trước trong tuần lễ kỷ niệm, tập trung tuyên truyền và tham gia các hoạt động do Thành phố tổ chức; tổ chức tham gia “Phiên chợ hoa”, “Tổ chức điểm tham quan Làng hoa”phối hợp cùng phòng kinh tế cung cấp rau hoa triển lãm nhà kính nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động do Ban tổ chức Lể hội đề ra.

IV. Tổ chức thực hiện:

UBND phường thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Đà Lạt 120 năm hình thành và phát triển như sau:

a) Thành lập Tiểu ban tuyên truyền:

- Đ/c: VÕ VĂN SANG Phó chủ tịch UBND Trưởng ban.

- Mời đ/c: NGUYỄN ĐÌNH HÒANG: Chủ tịch UBMTTQVN, Phó ban

- Các đồng chí Chủ tịch các đoàn thể trong hệ thống chính trị, Thành viên.

b) Thành lập Tiểu ban Tham quan Làng hoa :

- Đ/c: NGUYỄN THỊ THƯ NGUYỆT Chủ tịch UBND Trưởng ban.

- Mời đ/c :HỒ NGỌC DINH Chủ tịch Hội ND Phó ban trực -Các đồng chí trong tổ công tác làng hoa Thành viên.

c) Thành lập Tiểu ban tham gia phiên chợ hoa, rau:

- Đ/c:NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG: Phó chủ tịch UBND Trưởng ban

- Mời Đ/C NGUYỄN VĂN DANH Phó chủ tịch hội ND Phó ban.

- Các đồng phó chủ tịch các đoàn thể trong hệ thống chính trị Thành viên.

- Ban chủ nhiệm hợp tác xã TÂN TIẾN (ô : Mai Văn Khẩn) Thành viên.

-Tổ họp tác sản xuất hoa, Atiso

d) Thành lập Tiểu ban triển lãm NNCN cao:

- Đ/c: VÕ VĂN SANG Phó chủ tịch UBND Trưởng ban

- Đ/c : ĐẶNG BẢO VINH Cán bộ khuyến nông Phó ban

-Mời đ/c: NGUYỄNVĂN ĐỒNG Phó chủ tịch UBMTTQ Thành viên

- Đ/c PHAN MINH PHÚ cán bộ XD Thành viên.

e) Thành lập Tiểu ban an ninh trật tự:

- Đ/c: LÊ VĂN THUẬT : Trưởng công an phường Trưởng ban.

- Đ/c :LÊ VĂN CHIẾN : Phường đội trưởng Phó ban.

Các Tiểu ban có trách nhiệm khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí báo cáo Đảng ủy, HĐND và tiến hành tổ chức thực hiện.

Bài liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*