Chương trình hưởng ứng lễ hội hoa Đà Lạt – Cuộc thi sáng tác VH – NT

Đây là một hoạt động khá thú vị thu hút nhiều người dân tham gia, góp phần làm lễ hội hoa Đà Lạt hấp dẫn và có ý nghĩa hơn.

I. Mục đích, yêu cầu:

- Khuyến khích mọi công dân đang sống và làm việc ở Lâm Đồng sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc góp phần vào hoạt động Kỷ niệm “120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển”.

- Cổ vũ văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng về nội dung và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của công chúng.

- Việc xét trao Giải thưởng phải bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

II. Nội dung, chủ đề:

Phản ánh, ca ngợi đất nước và con người Đà Lạt trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh trong quá trình hình thành và phát triển thành phố, hướng con người đến chân – thiện – mỹ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố du lịch văn minh, thân thiện.

III. Tác giả, tác phẩm dự giải thưởng:

1. Tác giả:

Cá nhân hoặc nhóm tác giả là công dân Việt Nam sáng tác văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp đang sinh sống, công tác ở tỉnh Lâm Đồng.

2. Tác phẩm:

Là những sáng tác của cá nhân hoặc nhóm tác giả chưa công bố trên báo chí văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

IV. Thể lệ:

1. Thể loại:

1.1. Văn học:

1.1.1. Văn xuôi: Gồm các thể loại: truyện ngắn và ký (mỗi tác giả gửi không quá 03 tác phẩm).

1.1.2. Thơ: Thơ ngắn và trường ca (mỗi tác giả gửi không quá 03 tác phẩm).

1.2. Nghệ thuật:

1.2.1. Âm nhạc: Ca khúc hoặc khí nhạc (mỗi tác giả gửi không quá 03 tác phẩm, kèm đĩa CD, VCD hoặc DVD).

1.2.2. Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc (mỗi tác giả gửi không quá 03 tác phẩm kèm ảnh 10 x 15cm). Riêng điêu khắc phải gửi ảnh 3 mặt của tượng.

1.2.3. Nhiếp ảnh: Tác phẩm ảnh nghệ thuật (màu hoặc đen trắng), mỗi tác giả gửi không quá 05 tác phẩm ảnh đơn hoặc 1 bộ ảnh (từ 05-07 ảnh) có chủ đề xuyên suốt, khổ 20 x 30cm (kèm ảnh 10 x 15cm), không ép plastic.

2. Ban Giám khảo: Gồm 2 hội đồng Sơ khảo và Chung khảo

Hội đồng Sơ khảo có trách nhiệm chấm sơ khảo, Hội đồng Chung khảo có trách nhiệm chấm chung khảo và trình kết quả để Ban tồ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm của thành phố quyết định Giải thưởng.

Các thành viên trong Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo được gởi tác phẩm dự thi nhưng không được bỏ phiếu và có ý kiến đối với tác phẩm của mình.

3. Giải thưởng:

+ Mỗi thể loại sẽ được xem xét, trao các giải:

- Giải A: 5.000.000đ và giấy chứng nhận;

- Giải B: 3.000.000đ và giấy chứng nhận

- Giải C: 2.000.000đ và giấy chứng nhận;

- Giải Khuyến khích: 1.000.000đ và giấy chứng nhận;

+ Trong đó: Giải A: 1 tác phẩm, số lượng các giải B, C, Khuyến khích tùy số lượng và chất lượng các tác phấm dự thi cho mỗi thể loại.

+ Căn cứ vào số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi, sẽ có thể loại không có giải hoặc chỉ có giải thấp.

+ Tổng số các giải cho mỗi thể loại, nhiều nhất là: 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 5 giải Khuyến khích; với số tiền nhiều nhất là 20.000.000đ.

V. Thời gian, nơi nhận tác phẩm:

Thời gian nhận tác phẩm: Từ 7h30’ ngày 01/10/2013 đến 16h30’ ngày 31/10/2013, căn cứ theo dấu Bưu điện.

Ngoài phong bì ghi rõ: “Tác phẩm dự Giải thưởng văn học, nghệ thuật chào mừng 120 Đà Lạt hình thành và phát triển”.

Nơi nhận: Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng (02 Nguyễn Du, Đà Lạt), ĐT: 063.3823183 (hoặc liên hệ trực tiếp bà Phạm Kim Mai – Văn phòng Hội VHNT Lâm Đồng để gửi tác phẩm).

Thể lệ được thông báo trong Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh.

VI. Sử dụng tác phẩm đạt giải:

- Các tác phẩm đạt giải có bản quyền vẫn thuộc tác giả.

- Tác phẩm đạt giải được chọn đăng trong các ấn phẩm của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh (Tạp chí Lang Bian) hoặc Đặc san của UBND Thành phố Đà Lạt thì không nhận tiền nhuận bút.

VII. Ban tổ chức cuộc thi:

1. UBND Thành phố và Hội VHNT tỉnh thống nhất thành lập Ban tổ chức cuộc thi gồm các ông, bà;

- Ông Nguyễn Ước, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy – Trưởng ban

- Ông Phạm Quốc Ca, Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng – Phó ban trực

- Ông Đào Văn Nguyên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP – Phó ban

- Ông Nguyễn Chí Long, Phó Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng – Ủy viên

- Ông Hà Hữu Nết, Chánh Văn phòng Hội VHNT Lâm Đồng – Ủy viên

2. Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm:

- Tổ chức cuộc thi đạt kết quả như mục đích, yêu cầu đề ra.

- Thành lập Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo.

- Trên cơ sở kết quả chấm Sơ khảo, Chung khảo, Ban tổ chức xem xét, đề xuất UBND Thành phố trao giải thưởng và giấy chứng nhận.

- Tố chức tổng kết, trao giải cuộc thi trong tháng 12/2013.

- Phối hợp với ngành chức năng quản lý, quyết toán kinh phí theo qui định./-

Bài liên quan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*